Ik ben Lidwien van Schalkwijk. Samen met Eric Dirkx vorm ik het FG team voor de Orionscholen. Na een inventarisatie over hoe ver het Christiaan Huygens al met Privacy is, gaan we met het privacy team van de school aan de slag om aan de wet AVG te gaan voldoen.
Graag denk ik met het privacy team over privacy vragen, datalekken en het gebruik van persoonsgegevens. 

Lidwien Schalkwijk, Functionaris Gegevensbescherming ORION scholen
Ook ik ben Functionaris Gegevensbescherming voor de Orionscholen. Onze inzet is er nu eerst op gericht om de scholen te adviseren en mee te helpen om de AVG praktisch toepasbaar te maken. Daarna pakken we langzaam maar zeker vanuit een onafhankelijke positie de toezichthoudende rol op. Aantoonbaar 24/7 secuur omgaan met persoonsgegevens die door de school en alle medewerkers binnen de school gebruikt worden, is ons uitgangspunt. Iedereen op school heeft te maken met privacy en alles wat daarbij komt kijken. 


Eric Dirkx, Functionaris Gegevensbescherming ORION scholen

   

Wij zijn te bereiken via de e-mail: fg@orionscholen.nlterug
 Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | e-mail info@secvo.nl