februari 17, 2019     Inloggen   
    Zoeken  
   Uitleg
Om privacyredenen zijn tot persoon herleidbare gegevens niet zichtbaar!

Handleiding MagisterWEBPortal (MWP)

Inloggen MagisterWEBPortal (MWP) 
Leerlingen overzicht 
Rooster 
Ouders 
NAW-gegevens kind(-eren) 
Absenties 
Cijfers 
Wachtwoord wijzigen 
SMS / Email 
Uitloggen 
Nieuw wachtwoord aanvragen 

Inloggen MagisterWEBPortal (MWP)


Nadat u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft ingegeven dient u (extra) een beveiligingscode op te geven. Deze zal elke keer als u inlogt anders zijn.
Na het inloggen kunt u de gegevens van uw kind(-eren) zien op het tabblad  MWP.

Leerlingen overzichtVia   -   en    
worden per regel de basisgegevens van uw kind(-eren) getoond.

 
 

Na selectie van uw betreffende kind kunt u vervolgens een selectie maken uit de volgende onderdelen:
• Rooster
• Ouders
• NAW
• Absenties
• Cijfers

Bij Absenties en Cijfers dient met nadruk te worden vermeld dat deze gegevens niet 100% up to date behoeven te zijn. Immers een docent kan zijn/haar cijfer(-s) / absenties nog niet hebben bijgewerkt op het moment dat u de gegevens raadpleegt.

 

Rooster

 
Door met de cursor op een van uren te gaan staan krijgt u in een apart venster extra informatie.
 

Ouders


Bij “ouders” kunt u uw eigen gegevens inzien. Wijzigingen hierin dient u per mail door te geven.
Voor de locatie Broodberglaan is: loc.bbl@huygenscollege.nl
Voor de locatie Rachmaninovlaan: loc.rac@huygenscollege.nl
 

NAW-gegevens kind(-eren)

 

Bij “NAW” ziet u de gegevens van uw kind. Ook hier geldt dat wijzigingen moeten worden doorgegeven via het mailadres wat bij “ouders” is vermeld.
 

Absenties

 


Door met de cursor op een van dagen/uren te gaan staan krijgt u in een apart window extra informatie. Indien een reden in het rood is weergeven houdt dit in dat er sprake is van ongeoorloofd verzuim.
 

Cijfers

 

Bij het onderdeel “cijfers” wordt standaard één bepaalde periode getoond. Wilt u echter het totale overzicht inzien kunt u via de pull-down   knop alle beschikbare periodes aanvinken.

 


Als uw kind al meerdere jaren op school zit kunt u ook terugkijken door het leerjaar te veranderen middels dezelfde   knop.
Door op een van de cijfers te gaan staan krijgt u ook hier weer extra informatie.
Aangezien iedere locatie per studie een eigen wijze van beoordeling heeft wordt u aangeraden de cijfers tezamen met uw kind door te nemen. In alle gevallen geldt dat als u daarna vragen heeft uw kind deze kan stellen aan de betreffende docent.


 

Wachtwoord wijzigen

 

Via    kunt u uw  
Na selectie van deze optie  krijgt u een wizard aangeboden.

 

U kunt hier een zelf gekozen wachtwoord ingeven. Dit moet minimaal uit 8 cijfers en/of karakters bestaan. Let ook op het gebruik van hoofd- en kleine letters.
Als het nieuwe wachtwoord “SchoolWEB” wordt zal bij de controle/bevestiging ook “SchoolWEB” ingegeven moeten worden. “Schoolweb” wordt dan bijvoorbeeld niet geaccepteerd.
U wordt geadviseerd een wachtwoord te gebruiken wat niet voor de hand ligt doch wel gemakkelijk te onthouden.
Na deze wijziging kunt u in het vervolg inloggen met uw eigen wachtwoord. Wij verzoeken u hiermee zorgvuldig om te gaan.

 

SMS / Email


In de toekomst zullen we als school gebruik gaan maken van de mogelijkheid om u via de mail of per sms op de hoogte te brengen van bepaalde mededelingen. Bijvoorbeeld dat uw kind het 1e uur vrij heeft of dat uw kind ongeoorloofd absent is.
Het telefoonnummer / emailadres wat op deze velden getoond wordt zal voor deze dienst gebruikt worden.
Wijzigingen kunt u op dezelfde manier aanbrengen als bij “wachtwoord” wijzigen.

Indien de locatie (Broodberglaan, Rachmaninovlaan of Strausslaan) besluit hiervan gebruik te gaan maken zult u via die locatie op de hoogte worden gebracht.
 

Uitloggen

Magister-Web kunt u verlaten middels   rechts bovenaan de pagina. Vergeet U dit a.u.b. niet.


 

Nieuw wachtwoord aanvragen


Mocht u onverhoopt uw wachtwoord kwijt raken of vergeten zijn (en dus niet meer kunnen inloggen) kunt u een mail (met daarin uw username vermeld) sturen naar het adres genoemd op pagina 6 van deze handleiding. Uitsluitend per brief krijgt u dan zo spoedig mogelijk een nieuw wachtwoord toegezonden.

   Account Login
StandaardMagister inlog

Aanmelden

  Copyright (c) 2009 Christiaan Huygens College   Gebruiksovereenkomst | Privacybeleid