Christiaan Huygens
Christiaan Huygens Christiaan Huygens Christiaan Huygens
Over het Christiaan Huygens College

 

Het Christiaan Huygens College bestaat uit drie scholen in Eindhoven: Het Huygens Lyceum (voor havo, atheneum en gymnasium, iets meer dan 1.000 leerlingen), Olympia (voor vmbo-b, vmbo-k en vmbo-g/t, 450 leerlingen) en Frits Philips lyceum-mavo (voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, 1.600 leerlingen). Elk van die scholen heeft een eigen aanbod en een eigen cultuur. Voor leerlingen, ouders en medewerkers is dat hun school. Het aanbod, de informatie over de scholen en alles wat verder voor die school belangrijk is vindt u achter de drie foto's hierboven. 

Wat we gemeenschappelijk hebben komt voort uit onze missie:
Wij verzorgen goed onderwijs aan alle diplomeerbare leerlingen van vmbo tot en met gymnasium in een omgeving passend bij de christelijke traditie. Wij zijn een werkgever die de ontwikkeling van de medewerkers stimuleert. 
De omvang van de scholen is klein tot middelgroot. We organiseren onze afdelingen binnen de scholen zo dat de leerling te maken krijgt met een beperkt deel van de docenten. Die kleinschaligheid is voor leerlingen en docenten prettig. Goed onderwijs begint (en eindigt) met een goede docent. We vragen van leerlingen het uiterste, maar ook van onze docenten. Voor docenten hebben we extra faciliteiten om zich te ontplooien.

Goed onderwijs is alles waarmee onze leerlingen in aanraking komen tijdens hun schooltijd; dus ook sport, cultuur, internationale uitwisseling, toneel, deelname aan nationale wedstrijden op velerlei gebied en andere zaken die bijdragen aan de vorming tot jong volwassenen.

Kijk maar eens op de site van de scholen.

Vanuit onze christelijke achtergrond willen we een school zijn voor iedereen die de Christelijke waarden respecteert. Dat is dus dat we respect hebben voor elkaar, maar elkaar ook aanspreken op elkaars verantwoordelijkheden. Voor leerlingen zijn dat simpele dingen als: niet pesten, geen rommel maken, afspraken nakomen, elkaar helpen, je best doen.

Natuurlijk staat de voorbereiding op het vervolgonderwijs wel centraal. We slagen daar al jaren uitstekend in. Op de sites van de scholen is een verwijzing naar de kwaliteitskaart van de inspectie opgenomen. Daaruit blijkt dat we tot de top van het voortgezet onderwijs behoren.

Terug

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | e-mail info@huygenscollege.nl