Christiaan Huygens
Christiaan Huygens Christiaan Huygens Christiaan Huygens
ANBI


De Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Volgens de (per 1 januari 2014 gewijzigde) regelgeving voor ANBI's moeten wij diverse gegevens openbaar maken. Door deze publicatie voldoen wij hieraan.

Naam
Wij zijn een stichting, met de naam: Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs.
De vestigingsplaats is Eindhoven. 

Fiscaal nummer
Het fiscaal nummer van de stichting is: RSIN 79.73.962.

Contactgegevens
Stichting Eindhovens Voortgezet Onderwijs.
- Correspondentieadres: Postbus 8827, 5605 LV Eindhoven.
- Vestigingsadres: Botenlaan 38, 5652 CA Eindhoven
- Telefoon: 040 – 252 78 98
- (algemene) mailadres: info@secvo.nl

Bestuurssamenstelling
De Stichting wordt bestuurd conform de Code Goed Onderwijsbestuur volgens het Raad van Toezicht model en bestaat uit een
   1. uitvoerend deel, in de persoon van de heer drs. M.B. van den Berg, directeur-bestuurder;
   2. toezichthoudend deel.
Per 1 januari 2015 waren de volgende personen lid van de Raad van Toezicht:
dr. F.T. van de Scheur, voorzitter
drs. T. van den Heuvel
C. de Bruijn, RA
mw. drs. M.G.P.G. Elings, arts
drs. A.A.H. Kolen RC

Beleidsplan
De belastingdienst stelt als eis een beleidsplan. Voor de Stichting in zijn geheel is het strategisch beleidsplan 2013-2018 opgesteld (klik hier). Daarnaast wordt in een schoolomgeving gesproken over een schoolplan. Op de website www.huygenscollege.nl en de onderliggende locaties is dit in te zien.

Beloningsbeleid
Voor de stichting is de cao voor het Voortgezet Onderwijs integraal van toepassing.

Doelstelling
De Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs is een christelijke stichting met een open karakter. De school biedt vmbo, havo, gymnasium en atheneum en heeft ruim 3.300 leerlingen en 360 medewerkers.

Het Christiaan Huygens College is een leerlinggerichte school: naast goed eigentijds onderwijs en leerlingbegeleiding staat de ontwikkeling van leerlingen tot zelfstandig denkende mensen hoog op onze agenda. Onze missie daarbij is: “Wij verzorgen goed onderwijs aan alle diplomeerbare leerlingen van vmbo tot en met gymnasium in een omgeving passend bij de christelijke traditie. Wij zijn een werkgever die de ontwikkeling van de medewerker stimuleert.”

Verslag van de uitgeoefende activiteiten
Hiervoor wordt verwezen naar het meest recente, publieksversie van het (verkorte) jaarverslag, dat op onze websites www.huygenscollege.nl is te vinden.

Financiële verantwoording
Ons jaarverslag 2016: Jaarverslag 2016

Op de website www.schoolvo.nl is hierover informatie te vinden.


terug

Stichting Eindhovens Christelijk

Voortgezet Onderwijs

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | e-mail info@huygenscollege.nl