Christiaan Huygens
Christiaan Huygens Christiaan Huygens Christiaan Huygens

Beste ouders en leerlingen,

Hier vindt u de regelingen, formulieren en documenten voor de scholen die vallen onder het Christiaan Huygens College: Olympia, Frits Philips lyceum-mavo en Huygens Lyceum.- Vakantieregeling voor het schooljaar 2017-2018

De vakantieregeling voor het schooljaar 2018-2019 zal naar verwachting in februari 2018 op deze plaats worden gepubliceerd.

Statuut Medezeggenschap per juni 2017

Reglement Medezeggenschap per juni 2017

Reglement Commissie van Beroep examens Huygens december 2016

- Algemene Inkoopvoorwaarden 2017.pdf

- Klachtenregeling 2017
- Leerlingenstatuut 2017
- Integriteits- en omgangscode
Schoolveiligheidsplan november 2017, algemeen deel
       - Bijlage 4: namen Olympia
       - Bijlage 4: namen Frits Philips lyceum-mavo
       - Bijlage 4: namen Huygens Lyceum
- Handleiding Magister 6 voor ouders


Terug

  

 

Code goed onderwijsbestuur VO

Christiaan Huygens College | Postbus 8827 | 5605 LV Eindhoven | e-mail info@huygenscollege.nl